Σελίδες

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Οι φίλοι μου

Τις μέρες μου τις στολίζουν χαμόγελα φίλων, γαλάζια νερά και αγαπημένες μουσικές.

Τις νύχτες μου η γλυκιά ζάλη του αλκοόλ, η αγκαλιά της έγνοιας μου, τα παιχνίδια των φίλων.

Ήλιος και φεγγάρι παίζουν κρυφτό και σιωπηλά συνωμοτούν με ένα κλείσιμο του ματιού.